NHO_pensjon
Bakermester Klausen

AKTUELT

Se alle saker
 • Etterlyser plan for netthandel

  - Vi er i ferd med å pådra oss en stor konkurranseulempe sett i forhold til EU-land, mener Merethe Sunde, næringspolitisk direktør i NHO Handel. Norske forbrukermyndigheter krangler om hvor langvarige reklamasjoner vi skal ha, og mister av øyet at Norge er i ubalanse totalt sett. Vi følger ikke EUs plan om å gjøre netthandelen enklere.

 • Bensinstasjonoverenskomsten 2016-18

  NHO Handel forhandlet 17. juni avtale om ny Bensinstasjonsoverenskomst. Avtalen trer i kraft fredag 8. juli under forutsetning av at avstemmingen godkjenner avtalen. Lønnssatsene blir gjeldende fra 1. april 2016.

 • Tannteknikeroverenskomsten 2016-2018

  Det ble forhandlet enighet i Tannteknikeroverenskomsten 21. juni. Forslaget er nå i kraft. Lønnsreguleringene gjelder fra 1. april 2016.

 • Har du tatt det lovpålagte HMS kurset?

  Visste du at NHO Handel arrangerer gratis HMS kurs for våre medlemmer?

 • Utvalg om søndagsåpne butikker

  - Motstanden mot endringer i loven er fremdeles stor. Dette må respekteres, men det er åpenbart at det spesielt innen dagligvare må vurderes nye grep, uttaler Bjørn Næss, direktør i NHO Handel. Næss er glad NHO Handel har blitt hørt med sitt ønske om et utvalg for å vurdere loven nærmere, og mener Regjeringen har gjort et godt grep i en vanskelig sak.

 • Ny etikkinformasjonslov skal utredes

  En samlet Stortingskomite vedtok å gi Regjeringen i oppgave å utrede en ny etikkinformasjonslov for bedrifter, der forbrukeren skal sikres informasjon blant annet om hvordan og under hvilke omstendigheter en vare er produsert. Solveig Horne igangsetter arbeidet med videre utredning så snart som mulig.

 • Verneombudkurs for frisører

  NHO Handel har, etter oppfordring fra mange medlemsbedrifter, samarbeidet med Arbeidsmiljøsenteret om et verneombudkurs tilpasset frisørbransjen. Både verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er pliktige til å gjennomføre verneombudkurs. Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter, se www.arbeidsmiljo.no

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2016