NHO_pensjon
Bakermester Klausen

AKTUELT

Se alle saker
 • Har du tatt det lovpålagte HMS kurset?

  Visste du at NHO Handel arrangerer gratis HMS kurs for våre medlemmer?

 • Utvalg om søndagsåpne butikker

  - Motstanden mot endringer i loven er fremdeles stor. Dette må respekteres, men det er åpenbart at det spesielt innen dagligvare må vurderes nye grep, uttaler Bjørn Næss, direktør i NHO Handel. Næss er glad NHO Handel har blitt hørt med sitt ønske om et utvalg for å vurdere loven nærmere, og mener Regjeringen har gjort et godt grep i en vanskelig sak.

 • Ny etikkinformasjonslov skal utredes

  En samlet Stortingskomite vedtok å gi Regjeringen i oppgave å utrede en ny etikkinformasjonslov for bedrifter, der forbrukeren skal sikres informasjon blant annet om hvordan og under hvilke omstendigheter en vare er produsert. Solveig Horne igangsetter arbeidet med videre utredning så snart som mulig.

 • Verneombudkurs for frisører

  NHO Handel har, etter oppfordring fra mange medlemsbedrifter, samarbeidet med Arbeidsmiljøsenteret om et verneombudkurs tilpasset frisørbransjen. Både verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er pliktige til å gjennomføre verneombudkurs. Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter, se www.arbeidsmiljo.no

 • Enighet om Butikkoverenskomsten

  NHO har gjennomført forhandlinger om Butikkoverenskomsten med Handel og Kontor

 • Rema 1000 avslutter sperrebåndaksjon og gir overskudd til veldedighet

  -Vi skal ikke sitte igjen med noen fortjeneste etter våre 7 uker med sperrebånd. Overskuddet skal gå til et veldedig formål, sier Rema 1000s kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer. Fra og med 17.mai avslutter REMA 1000 bruk av sperrebånd på søndager i sine butikker, og holder kun søndagsåpent i turistkommuner, og for butikker som har salgsareal på 100 kvm.

 • Vern om vår vakre verdensarv

  - Kjære politikere, vi håndverkere ønsker handling. Vern om Norges vakre verdensarv! Slik starter Charlottes Engstads kronikk som i dag (16. mai) er trykket i Aftenposten på vegne av Tekstilhåndverkerne i NHO Handel.

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2016